Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 23/05/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉသူၼ် ပႂ်ႉႁႆႈလႄႈတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးတီႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ TNLA ၵူၺ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵႂႃႇထႆသူၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸဵမ်ၸဝ်ႉ။ သိုၵ်းတဢၢင်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉ။ ၶဝ်ၶဝ်ႈတီႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း။ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးတီႉၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၺႃးၵုမ်ၶင်ဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈပူၵ်ႇ မိူင်းဝုၺ်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမွၵ်ႈ 30 လၵ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶဝ်တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႆၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးတီႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တႆး ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈပူၵ်ႇဝႃႇ။ ယွၼ်ႉသင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈ။ ဢမ်ႇပၼ်ထူပ်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်း ။ ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်း TNLA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ထႆႁႆႈထႆသူၼ်။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း- ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ  ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း တႃးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶႃႈထၢမ်တူၺ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈတၢင်းတူၼ်ႈပူၵ်ႇပုၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉယူႇတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆးဝႆးသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းပီ 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း 15 ၵေႃႉ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵဵပ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈတႃႇၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်း TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းဝုၺ်းသေ ယွၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း