Sunday, April 14, 2024

 UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ၶၢမ်ႈၶူင်းၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

Must read

တႄႇႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶၢမ်ႈၶူင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းယေႃသမ်ႉလႆႈထွႆဢွၵ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Photo Lashio Youth-တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယေႃ

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇပုၼ်ႉမႃးႁေ မႃး ထိုင်သႂ်ႇ ၼွင်လႅင် ၊ၼွင်ၽႃ ၾၢႆႇတၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးထိုင် မိူင်းယေႃၼႆႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ ပႆႇထိုင်ၼွင်လႅင် ၼွင်ၽႃၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထွႆဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းမိူင်းယေႃၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးတပ်ႉၸုမ်းဝႃႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တၢင်ႉယၢၼ်း – မိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းမႃး ပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈယူႇၼႂ်းမိူင်းယေႃမိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်း  TNLA ၊ သိုၵ်း  MNDAA ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၼ်ထွႆဢွၵ်ႇ  ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ဢူးၺီႇယၢၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၼႆႉ ပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း”  ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉၸုမ်း MNDAA မၢႆတပ်ႉ 611 တင်း တပ်ႉၸုမ်း TNLA ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တပ်ႉၸုမ်း SSPP တႄႉ  တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပၢၼ်ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမၢၼ်ႈ( ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ)) ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တပ်ႉၸုမ်းဝႃႉ UWSA ၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ လႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး မိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

လုင်းယႄးထုၼ်း ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆး  ထတ်းသၢင်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ- “ ဢၼ်တပ်ႉၸုမ်းဝႃႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႈလွင်ႈၶႂၢၵ်ႈၼႃႈလိၼ် မၼ်းလႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈ တပ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် သေဢၼ်ဢၼ်ၵူၺ်း။ၵွပ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၶဝ်ယွၼ်းၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွၼ်းပႃး ၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်းၼႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉၸုမ်းဝႃႉ UWSA ၼႆႉလႆႈဝႃႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  7 ၸုမ်း ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ  ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  FPNCC ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၼႆႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 32 လၵ်းၼႆႉၵူၺ်း။

 ၸုမ်း FPNCC ၼႆႉ မီးသိုၵ်းဝႃႉ UWSA သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA သိုၵ်း  SSPP/SSA သိုၵ်းလွႆ TNLA သိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း