Monday, May 29, 2023

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းတီႈၵူတ့်ၶၢႆ

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းတီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၶိူဝ်းယႂ်း ႁိမ်းသိဝ်ႉၶိၼ်းတႃႇ ၸေႊဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

- Subscription -
Photo : ႁၢင်ႈ တူင့်ၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ရူတ့်ၵႃးၵႂႃႇမႃး သဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ့်ၶၢႆ ႁိမ်းၵိၵ့်ၼမ့်ၶႆ့ ပိၼ်ႇမႃးတီႈၾၢႆႇမၢၼ်ႈသႅင်လီ

ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ့်ပုၼ့်ဢေႃႈၼၼ့် ငိၼ်းသဵင်ယိုဝ်းၵွင်ႈလႄႈ  ၵႃးၸိူဝ်းဢၼ်ႁေႃႈၵႃးမႃးထိုင် တီႈႁိမ်းၵဵၵ့်ၼမ့်ၶႆ့ၼၼ့် လႆႈၵိုတ်းယၢဝ်းလူင်ဝႆ့ဢေႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇပေႃးၵႆသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆ့။ယဝ့်ၵေႃႈ မၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ့်ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ သင်ႇၵႃးၵိုတ်းဝႆ့တင်းသဵင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ရူတ့်ၶိူင်ႈၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းဝႆ့မိူၼ်ၵၼ်ယဝ့်။ ႁိုင်ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆ့ၵႂႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ႁိုင်ၵႂႃႇ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆ့ ထိုင် 10 မူင်း ၶိုင်ႈ သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇယဵၼ်လူင်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ပဵၼ်ၾၢႆႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈ ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢမ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းသႅၼ်ဝီ-ၵူတ့်ၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း သႅၼ်ဝီ-ၵူတ့်ၶၢႆ လႄႈ မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႃႇ။ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႂႃႇမႃး  ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ လႆႈၶမ်ဝႆ့ယူႇ ၸွမ်းတၢင်းၶၢဝ်းႁိုင်ၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈ ၺႃးၸိူင့်ၼႆသေ ၵႂႃႇငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈၸွမ်းတၢင်းတႄ့ တူၵ်းၸႂ်တူၵ်းၶေႃး တေ့တေ့ဝႃႈဝႃႈယဝ့် ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆၼႆ့ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း တူင့်ၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃးဝႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) ၊ သိုၵ်းၶၢင် ( KIA ) လႄႈ ၸုမ်း SSPP/SSA ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆ့ တႄႇဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ဝႃႈၼႆသေတႃ့ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း