Saturday, May 25, 2024

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

Must read

ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/4/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA  ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူၸေႊ- ၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးလႄႈဝၢၼ်ႈႁွင်ႊလွႆၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၼႆ ၶဝ်ပႂ်ႉၵဵပ်းယူႇၼိူဝ်တၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ဢမ်ႇဝႃႈ ၵႃးလဵၵ်ႉၵႃးယႂ်ႇ ၵဵပ်းမူတ်း။တၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇဢိတ်းဢိတ်းၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈပၼ်ပဵၼ်သႅၼ်ဢေႃႈ။ပေႃးဝႃႈ ၵႃးလူင်ၼႆ လႆႈပၼ်ပဵၼ် 3 သႅၼ်ဢေႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႇ ၶဝ်ႁေႉတၢင်းဝႆႉၼႃႇၼေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၼႆႉ လိူဝ်သေပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီး ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၸုမ်း TNLA ၶဝ်မႃးၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးလႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁဝ်းဢေႃႈ ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈတဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ၸွမ်းသိုင်ႇၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉပေႃးမၢၵ်ႇပေႃးမိူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢဝ်ၸႂ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၼႆမႃးႁႅင်းၼႆႉ လႆႈမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇ ႁိူၼ်း။ ဢမ်ႇၶႂ်ႇယူႇၸွမ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထိုင်တီႈလႆႈ ပၢႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းတၢင်ႇႁိူၼ်းပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶၢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ မၢင်ႁိူၼ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵူၺ်းလႄႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႆႈပၢႆႈပၼ်၊ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉသိုပ်ႇယူႇသဝ်းဝႆႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ႁိူၼ်းၼႆႉမီးၼၢင်းယိင်းၵူၺ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈၼႆၵေႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ ။ ႁိုဝ်တေႁတ်းယူႇၸွမ်းၶဝ်ၼႄႇ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ ပေႃးသေၸုမ်းၸုမ်းမႃးယိုဝ်းၶဝ်ၼႆ ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၼႃႇ တေလႆႈတုၵ်ႉၶယွၼ်ႉမၼ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸဝ်ႈႁၢၼ် တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇသေတႃႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်။

တပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းဝဵင်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းဝႆႉၼႆၸိုင် ၽိတ်းပိူင်သိုၵ်း ၵျီႊၼီႊဝႃႊၶေႃႊ(Geneva Call) ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်သေၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း