Thursday, April 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

Must read

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 68 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅင်လႄႈပၢင်ၶူၵ်ႉ ႁိမ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈ။

Photo ၼုမ်ႇမိူင်းယေႃ- ႁၢင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 35 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢၼ်ႈၶဝ် ၶႂ်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇၵူၺ်း။တီႈမိူင်းယေႃၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းလွႆၶဝ် ႁဵတ်းပွႆးပိုတ်ႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၶဝ်ၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉထၢင်ႇ ၵူၼ်းလွႆၶဝ် ႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သင်ႁိုဝ်ၼႆယူဝ်ႉ ၸင်ႇဝႃႈပွႆႇမၢၵ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။ၵူၺ်းၼႃႇ မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅင် လႄႈ ပၢင်ၶူၵ်ႉ (ၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းယေႃ ၊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယၢၼ်  ) ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ဢမ်ႇမီးမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းပွႆးၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိမ်းၼၼ် ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢၼ်ႈဢၼ် တပ်ႉၸုမ်းTNLA မႃးတင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈတိၼ်လွႆၵွင်းမူး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ လႄႈ ဝၢၼ်ႈလူင် မူၼ်း ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်တႄႇမႂ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ၶိုင်တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး မီးမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်မႃးႁဵတ်းၵျွင်းႁေ သင်ႁေ ႁွင်ႉၵူၼ်းလွႆၶဝ်မႃးယူႇဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼမ်မႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းပွႆးပိုတ်ႇဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႁဵတ်းသၢမ်ဝၼ်းၼႆၼႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈၼႆႉႁေ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢႆႉမႃးယူႇတီႈဝၢၼ်ႈတိုၵ်ႉတႄႇမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လေႃႉ၊လွႆတၢၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းလွႆၶဝ်မီးဝႆႉၼႆ ၶဝ်တိုၼ်းႁွင်ႉမႃးယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ပၢႆ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတဝ်း – မိူင်းပေႃႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းမိူင်းယေႃၼႆႉ ပီၵၢႆၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းလွႆ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်။ ထိုင်တီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း