Sunday, June 16, 2024

TNLA ၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း  ယုၵ်ႉၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၼ်တီႈယူႇ

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်းၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ TNLA  ၶိုၼ်ႈမွင်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ယွၼ်းၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။  ၾၢႆႇၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမွင်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတေႇသၢႆၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်ႈမႃးယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးမွၵ်ႈ 3 ပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ သမ်ႉမႃးယွၼ်းယူႇထႅင်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လၢတ်ႈႁႂ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈ ။ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမွင်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဢမ်ႇပေႃးၸႂ်သေ ၸင်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈဢေႃႈ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၼၼ်ႉၼႃႇ ၵူဝ်ၶဝ်ႁဵတ်းႁၢႆႉဢေႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉသေတႃႉ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵိၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆႉ။မၢင်ႁိူၼ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း၊ ၵႃႈလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းသေ ၶၢႆႉပၢႆႈယူႇတၢင်ႇတီႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃးၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်းယွၼ်း ငိုၼ်းၵေႃႈမီး- ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းသိုပ်ႇၶႆႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးပိူၼ်ႈႁေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၵိၼ်ငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ။ ၸိူဝ်းဢၼ်မီး လုၵ်ႈယိင်းသၢဝ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပွႆႇၽႃႈႁိူၼ်းယေးႁေ ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ ပိုင်ႈၽႂ်ယဝ်ႉ ” – ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸဝ်ႈသိုၵ်းတႃႉၽူင်းၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ထုင်ႉမိူင်းဝီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႈသေ ဢဝ်ၵိၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးယူႇၶူၼ်းလေႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆၸိုင် ၽိတ်းပိူင်သိုၵ်း Geneva Call  -ၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉတႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း