Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတင်းၶိုၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊလူႉၵွႆ

Must read

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တဵင်ႈၶိုၼ်းထိုင်မိူင်းလႅင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်။

Photo by local ႁၢင်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းလူႉၵွႆ

ဝၼ်းတီႈ 25/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၽႂ်ယိုဝ်းၽႂ်ဢွၼ်တၢင်းတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။  သဵင် ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶမ်ႈဝႃး 11 မူင်း ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ထိုင်မႃး တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ 1 မူင်းၼႆႉၶိုၼ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ။ သဵင်မၢၵ်ႇ ႁႅင်းသေပိူၼ်ႈတႄႉ  ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 4 မူင်းၼႆႉ။ ႁိူၼ်းမၢင်လင် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ  လူႉၵွႆၵေႃႈမီး ။  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လူႉၵွႆ။ ဢၼ်တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႆႉ ၶဝ်ႈယူႇထင်သဝ်းၸွမ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ရူတ်ႉၵႃးလႄႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ။ ထုင်ႉတၢင်း သိုၵ်း TNLA  တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းသမ်ႉမီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃးလႄႈ  ၸင်ႇမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁိမ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉဢုမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးသိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ် မႃးပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ မီးမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉ ၵႂႃႇမႃးယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ  ၸင်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ။  ယၢပ်ႇၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း  လႆႈၶၢမ်ႇ ၶီႈသူမ်ႈမၼ်းၸွမ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ  မႃးယူႇထင်သဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ( မူကြို ) ၼပ်ႉႁူဝ်လိူၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူးတၢင်း TNLA ၵေႃႈၵပ်းဢမ်ႇလႆႈ။

ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းဢႃးတိတ့်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ပျီႇတူ့သိတ့် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းၶူဝ်ၼမ့်မွၼ်း ထုင့်ၸေႈလၢၼ့် ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယိုဝ်းပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈယႂ်ႇလၢႆလၢႆၵမ်း ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း