Monday, May 29, 2023

TNLA ထတ်း / ႁၢမ်ႈ ၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ၵေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇ ထတ်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁၢင်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – TNLA/ သိုၵ်း TNLA ထတ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ 15/2/2023

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေဢမ်ႇ လႆႈၶၢႆၼႆၶႃႈ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးထႅင်ႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ တေမႃးထတ်းထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ ၸဵမ်ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉႁၢၼ်ႉယႂ်ႇ ဢမ်ႇဝႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းမူတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉဝႃႈ တေပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း သၢမ်ဝၼ်းသေ တေမႃး ၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယူႇၸိုင် တေပၼ်တၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႆႉ မႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶဝ် တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ ၵမ်ႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႆႉ တူၵ်းလိၵ်ႈၸူးထိုင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႊ ဝဵင်းမူႇ ၸေႊ တႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉ ၼိုင်ယူႇဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊သိုၵ်းတႆး SSPP ၊ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶီၸႂ် မႆႈၸႂ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်းတဢၢင်းၼႆႉသမ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး ၵႂႃႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ/ ၵဵပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းသိုၵ်း တီႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတဢၢင်းၶဝ်။ ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းၶဝ်သမ်ႉ မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်းၽဵင်ႇပဵင်းသေဢိတ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႆႉသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းၸူး SSPP ဝႃႈ တေ ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်းၶဝ် သင်ဝႃႈ ၵဵပ်းၸိုင် တေယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းၼႆႉ တေ ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း