Thursday, June 20, 2024

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

Must read

ၽွင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မေႃးပၼ်းယူႇၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇ လူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ။

Photo : ႁၢင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾၢႆႇပလိၵ်ႈလႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/12/2023 ၼႆႉ PSLF/TNLA ၸတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

PSLF/TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 38 ၵေႃႉ ၊ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 8 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 48 ၵေႃႉ ။ တၢင်းသဵင်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီး 86 ၵေႃႉ။တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ မေႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွၵ်းပိူင် ၾၢႆႇပလိၵ်ႈတႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး လႄႈ ႁႂ်ႈမေႃၸတ်း ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႂ်းလုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ လႆႈပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလၢႆလွင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ။ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈၸတ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီး 166 ၵေႃႉလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း မီး 200 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်း PSLF/TNLA တေမႅင်ႇၸႅၵ်ႇပၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ႁႂ်ႈမေႃႁၢပ်ႇၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

TNLA ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်းၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်းတေႃးလူမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဝဵင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝဵင်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/12/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶလရ -130 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉ TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈ 4 ဝဵင်း ၊ ပဵၼ်ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၊ ၼမ်ႉၶမ်း  ၊ မိူင်းလူင်လႄႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း