Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီထႅင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 15 ၶူပ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉတၢႆ

Must read

 ဝၼ်းတီႈ 26 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိူဝ်ႉၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ- ႁၢင်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလူႉတၢႆ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႈတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၸလွပ်ႈ ၵျွင်းၵုၼ်ၵွၵ်ႇ  တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵျွင်းၸလွပ်ႈသႃလႃး၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  ၼၢင်းၶမ်းလူႇ ဢႃႇယု 15 ၶူပ်ႇလူႉတၢႆထင်တီႈ။ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလုင်း လုင်းယီႈ – ပႃႈဢၢမ် ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မဵၼ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/12/2023  ဝၼ်းၶရိတ်ႉသ်မတ်ႉသ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၶၢဝ်းယၢမ်း  ႁူဝ်ၶမ်ႈ ထိုင်ၵၢင်ၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်မႃး ပိုတ်းယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းတိူဝ်ႉၸွမ်းၸိူဝ်း တူဝ်းၵဵတ်ႉပၢင်ႇလေႃႉ၊ ဝဵင်းသႅင်၊ လူင်မွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ   ။  ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉသုမ်းမီးသင်လၢႆလၢႆဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ။ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတူၺ်း။ လႅင်းၾူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ   ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ လူႉသုမ်းသင်လၢႆလၢႆ  ”   – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/12/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တီႈႁူင်းယႃလူင်သႅၼ်ဝီ ၊တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၼမ်ႉ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20  ။

တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 သေ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉယိုတ်းလႆႈ ဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်။ ဢၼ်ပႆႇယိုတ်းလႆႈၵိုတ်းတပ်ႉယႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  သင်ႇၶၢၼ်းၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႂ်း ဢိူင်ႇၸေႈဢူလႄႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈသေသင်ႇလၢတ်ႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ 6 ၶေႃႈ၊ တႃႇပၼ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶွင်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းၶိုၼ်းမႃးယိုဝ်းတီႈသႅၼ်ဝီႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

 ၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ တႄႇၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၸမ် ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လူႉတၢႆ 18 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉၼၢင်းယိင်းပႃး 7 ၵေႃႉ။မၢတ်ႇၸဵပ်း 30 ပၢႆ လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 200 လင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း