Thursday, May 23, 2024

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမၢၼ်ႈတူင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/12/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶလရ -130 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉ TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈ 4 ဝဵင်း ၊ ပဵၼ်ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၊ ၼမ်ႉၶမ်း  ၊ မိူင်းလူင်လႄႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉသေ   လႆႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 22 ၸင်ႇယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶလရ 130 လႄႈ ယိုတ်းလႆႈပႃး တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶူဝ်မုင်း ၊ တပ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆသႅင်၊ လိူဝ်ၼၼ် တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ လုမ်းႁွင်ႈ ၵၢၼ် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိုတ်းလႆႈပႃး ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

TNLA လူမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမၢၼ်ႈတူင်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သေပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵမ်း ၼႆ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ ၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ဢၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်း ယၢမ်း လႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 လႄႈ လွင်ႈယိုတ်းဢဝ်တပ်ႉမၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇTNLA  တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ လၢႆၵမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉတွပ်ႇ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃး မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။လိူဝ်ၼၼ်ႉ  ၾႆးၾႃႉ ၊ လႅင်းၾူၼ်း ၊  ၊ သၢႆၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇမူတ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ လွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း လွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းတႅတ်ႈတေႃး ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇဢမ်ႇႁိုင် သိုၵ်းတဢၢင်း ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးထုၺ်လိၼ်မႃးထုပ်ႉလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ။

ဝၼ်းတီႈ 22/12/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၸလွပ်ႈ ဝတ်ႉ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ လူႉၵွႆၸွမ်းတင်းလင်လႄႈ တိူဝ်ႉပႃး ၼၢင်းၶမ်းလူႇ လူႉတၢႆၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း