Sunday, April 14, 2024

ၼၢင်းယိင်းၵျွၵ်ႉမေးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်

Must read

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ဢၢၼ်းၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/12/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  4 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပူးၶႃး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ဢၢၼ်းၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် မႄႈႁိူၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁိူၼ်း မႃး ဢဝ်မိတ်ႈငႃၶေႃး ၽူဝ်မၼ်း ၼၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈၵူဝ်ယူႇဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးယူႇလီ ။ လၢၵ်ႈၸၼ်ဢဝ် ၼၢင်းယိင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတီႈၼွၼ်း ။ ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်။ ၽူဝ်မၼ်းၼင်းသမ်ႉ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈ တွပ်ႇၶိုၼ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းဢွၵ်ႇႁွင်ႈမႃးသေ မႃးလႃႇမႃးပိတ်ႉပၼ်ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ။ တၢင်းၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးပႂ်ႉဝႆႉတီႈႁိမ်းၼမ်ႉမေႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် 3 ၵေႃႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း လုၵ်းၼွၼ်းၼၼ်ႉ ၵျွၵ်းၶၢမ်ႈၽၵ်းတူႈႁူးလႅင်း  သေပၢႆႈမႅပ်းဝႆႉ ၊ ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁႃၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉၶိုၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇဢွၵ်ႇ မိူဝ်း” –  ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈၺႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆသေတႃႉ ၺႃးၸၼ်ၶူၼ်ႁူဝ် ၊ ၺႃးငႅၼ်းၶေႃး ပေႃႉထုပ်ႉ   ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈပူးၶႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပူးၶႃး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇ ၽေဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႃႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတၢင်ႇၸုမ်း။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸုမ်းဢၼ်မႃးၼႆႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ။ ပေႃးႁဝ်းတူၺ်းတႄႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်မၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းဢၼ်ယူႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပူးၶႃး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပူးၶႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶဝ်ၵူၺ်းၼႃႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၸုမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးငၢႆႈငၢႆႈ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် သိုၵ်းတၢင်ႇၸုမ်းၵူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇမႃးႁဵတ်းၼႆယူဝ်ႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဝႃႈ ပဵၼ်မၢၼ်ႈၼႆတေႉတေႉၵေႃႈ ၶဝ်သမ်ႉထၢမ်ဝႃႈ သူလဵင်ႉၶဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႁႃႉ သူႁပ်ႉႁႂ်ႈမၢၼ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၼႆႁႃႉ ၼႆ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၸိူင်ႉၼႆ ” – ဝႃႈၼႆ။ 

ယွၼ်ႉၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 70 တူၵ်းၸႂ်ႁႅင်းသေ တိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢမ်ႇထၢင်ႇသေ ၺႃး ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈမႃး လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းတူၵ်းၸႂ်သေ ပေႃးလႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈမီးလူမ်းႁူဝ်ၸႂ်ဝႆႉ။ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ဢၢင်ႈၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်သေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇႁတ်းယူႇတီႈႁိူၼ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းတင်းႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉပၢႆႈယူႇဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေးၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇလၢႆၸုမ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼမ်။ မၢင်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃး လွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းယွၼ်းၶွၼ်ႇ ၊ မၢင်တီႈ ၺႃး ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်သေ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႈ ၵႆႉၺႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်လွင်ႈၵႃႇမ။ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် လွင်ႈၼႆႉ ပႆႇမီးမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈႁေႉၵင်ႈပၼ်လႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း