Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၶူဝ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၾၢင်ႉလွၵ်းလိင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၢင်ႈႁဵတ်းလၢႆးယွၵ်း လွၵ်ႇလႅၼ်ၽၢမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸၢင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းတႃႇယႃႉၸိုဝ်ႈယႃႉသဵင် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၵူၺ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉသေယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵႆႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ႁူဝ်ႉႁႄႉ ၊ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၵႆႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵျီႊၼီႊဝႃႊ ၶွၼ်ႊဝႅၼ်ႊသျိၼ်ႊ ဢၼ်ၶဝ်ၶဝ်ႈပႃးလူင်လၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၸွမ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉယူႇ ၾၢင်ႉၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵူၺ်းမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 2000 ။ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉမီး ဢမ်ႇယွမ်း 15 တီႈ။ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇယွမ်း 7000 ၵေႃႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 150 ပၢႆယဝ်ႉ ၊ ယိုတ်းလႆႈပႃးဝဵင်းၵုၼ်လူင်၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ) ၊ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ – ဝဵင်းဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈယိုတ်းလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ငိူင်ႉပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးသိုၵ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း