Friday, March 1, 2024

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

Must read

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လင်ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။

ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပူၵ်ႇ ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်းလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းမႃးတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ပႃႈမျႃး ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵွၵ်း ႁူဝ် ပေႃးမၢင်ႈၵႂႃႇပဵၼ်သွင်ၾၢၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၸၢႆးႁႃႉ/ ယိင်းႁႃႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ႁၢမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇၼၢႆး (မႄႈထဝ်ႈ) တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၸူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၼၼ်ႉသေ ပွၵ်ႈမႃး ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႉၺွပ်းၸွမ်းတၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း ႁၢၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်။

“ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵွင်းၶဵဝ် ၵႂႃႇသူင်ႇၼၢႆးမၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸူင်သေ ပွၵ်ႈမႃး ၺႃးတီႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႉသေႃႇ 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇပုမ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃး ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉသေ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၵႂႃႇ တင်း 3 ၵေႃႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇမႃး။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢၼ်တီႉၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်သေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ တႄႉ ပႆႇႁူႉ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢင်းဢိူင်ႇၸေႈဢူ – ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ – ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈႁွၼ်ႈထဝ်ႈၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ တင်းဝၼ်းတင်းၶမ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇ မီးၶၢဝ်း တၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်သဝ်းဝၼ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းလိူင် ႁူင်းၵွမ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈၵၼ် တင်းၼမ်။

ၼႃးၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီပၢတ်ႇသေ ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းပၢတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃးပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်း ပႃးၸဵမ် ၼႃး ပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ ၊ ဢိူင်ႇဢူးယဵၼ်ႇမူး ၊ ဢိူင်ႇတႅင်ႇယႅတ်ႉ ၊ ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇလေႃႉ – ၸေႈဢူ – ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ – တေႃႇထိုင် ၵွင်းႁေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယင်းၸၢင်ႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆးသေ မိူဝ်းပၢတ်ႇယူႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဢိူင်ႇၼႃးသေႃႉ၊ ဢိူင်ႇပဵင်းသႃႇ (ၼွင်သႅင်) ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၊ ဢိူင်ႇၼႃးၵဵဝ်ႇ – ၼႃးငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈမူတ်း  ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းတူၺ်းသေဢိတ်းလႄႈ ၶဝ်ၼႃး တေသုမ်းၼမ် – ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း