Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇၵမ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆႈမၢၵ်ႈမီး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ တႃႇၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ လႄႇႁႃႇၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢႆသႅၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁူင်းၵၢၼ်၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းႁႅမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းၸိူဝ်းဢၼ် တိုၵ်းတေႃးယူႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်လႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၊ လုၵ်ႈသိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸင်ႇလႄႇႁႃၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် လၢႆတီႈၼႆဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ၶဝ်ၵဵပ်း ၵႃႈႁိုဝ် ” – ဝႃႈၼႆ

ယွၼ်ႉၼၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၵၸ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၸီႉသင်ႇၵၼ် လွတ်ႈႁေႃးသုတ်ႇမုၼ်း ထမ်းတြႃးသေ ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၶဝ်ဝႆႉ။တႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလၢႆးလႆႈသင်လႄႈ ပေႃးလႆႈ ယွၼ်းၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း။ ၸင်ႇဢဝ်မၢႆ Kpay ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵေႃႈမီး။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 13/11/2023 ၼႆႉ ၵဵပ်းလႆႈငိုၼ်း သႅၼ်ႁွမ်း 90 သႅၼ်ၸမ်ယဝ်ႉၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ Telegram ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း