Saturday, July 13, 2024

TNLA သင်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းလုမ်း/ ၸႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးဢၢပ်ႈၶိုၼ်း

Must read

ဝၢႆးသေ သိုၵ်း TNLA ၵုမ်းလႆႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ် ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်းလုမ်းၼႂ်းၸႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်းလုမ်းၼႂ်းၸႆး ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႉ ၵႂႃႇၸႂ်ႉၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃးႁႂ်ႈဢဝ်မႃးဢၢပ်ႈ ပၼ်ၶိုၼ်း ၵွၼ်ႇလိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၸိုင် တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်း ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉ မီးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်း လုမ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈဢဝ်မႃး ဢၢပ်ႇ ပၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း။ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၸိုင် တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ႁဵတ်းၼႄ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇၶဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉယဝ်ႉ သမ်ႉမႃးႁဵတ်းလွင်ႈလီၼႄၼႆ ၶဝ်ၶႂ်ႈၼႄ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈယႃႉ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်သင်ၵႂႃႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ လူဝ်ႇလႆႈဝႃႈ ၶဝ်သေႃႇသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ယုမ်ႇၶဝ်ၵူၺ်း။ တူၺ်းလၢႆးၶဝ်ႁဵတ်း ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ တႃႇတေၵုမ်းၵမ်ၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉၼၼ်ႉ မီး 75 လမ်းၼႆဢေႃႈ။ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ၶဝ်မႃးလူႇၶၢမ်ႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇပၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းလုမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၽႂ်ဢဝ်ၵႂႃႇၼႆ ၶဝ်တေႁူႉလီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ႁွင်ႉၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈ လုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လွင်ႈတႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တႃႇမူႇဝၢၼ်ႈ/ ဝဵင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈ တေဢမ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၵူၼ်းမိူင်း။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆး မၢၵ်ႇယႂ်ႇလူင်ၶဝ်တႄႉ တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇယူႇ။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ/ ဝဵင်း ၼမ်ႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း