Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်း PNLA ယိုတ်းလႆႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

Must read

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ယၢမ်းလဵဝ်  သိုၵ်း PNLA  ယိုတ်းလႆႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA/ PNLO ၶဝ်ႈယိုတ်းလႆႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈပုင်းလဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်း PNLA ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းလႂ် ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉ ၶႃႈ ၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ပေႃးယိုတ်းလႆႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။ လႆႈဝႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်း PNLA ယိုတ်းလႆႈႁူင်းပလိၵ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတင်းၶိုၼ်း လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်း တပ်ႉၶမယ 424 ၼၼ်ႉထႅင်ႈ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တင်းၶိုၼ်း။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ၾႆးမႆႈ။ မၢင်ႁိူၼ်း ၵေႃႈ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇသေ လူႉၵွႆၵေႃႈမီး။ ယွၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉလႄႈ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႅတ်ႈတေႃး လီၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်း PNLO/ PNLA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ၼႃႇယၵ PNLO သမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈ သိုၵ်းလူင် ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ သိုၵ်း PNLO တေႃႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃးတၢင်းဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ လႆႈမီးလွင်ႈတွပ်ႇထဵင် ၸွမ်းတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၶုၼ်ႇလေႇတူဝ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်း PNLA လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႈလွင်ႈ NCA ။ ဝၼ်းဢၼ် ၸုမ်းႁဝ်း တေႃႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလီမႃးလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ NCA လူႉ ယဝ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်း PNLA ႁူမ်ႈတင်း KNDF လႄႈ PDF သေ လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တီႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ လွႆၶေႃ – သီႇသႅင်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ 3 လၵ်း။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ PNLA ယိုတ်းလႆႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ၽဝ်ၾႆးပႅတ်ႈ။

လိူဝ်သေ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ၶဝ် ပၼ်ႇလဵပ်ႈၵႂႃႇ မႃးၸွမ်း ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမူၵ်ႈသွၼ်းဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း