Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

PNLO

ၽူႈၼမ်းပဢူဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီသေ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇၼိမ်လႄႈ ပီၼႆႉ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝႃႈၼႆ။   ၶုၼ်ႇမျိၼ်ႉထုၼ်း ၽူႈၼမ်း  PNLO - PNFC လၢတ်ႈဝႃႈ - “တေပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်း...

သိုၵ်း PNLA ယိုတ်းလႆႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ယၢမ်းလဵဝ်  သိုၵ်း PNLA  ယိုတ်းလႆႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA/ PNLO ၶဝ်ႈယိုတ်းလႆႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

သိုၵ်း PNLA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 တီႈ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ် ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပဢူဝ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾႆးမႆႈပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 27 လင်

ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO/PNLA လႄႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽူး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽူး မွၵ်ႈ 30 လင်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/01/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ၸုမ်း PNLO 5 လမ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ PNLO ဢမ်ႇၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA ၊...

ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇလၢတ်ႈ “NCA ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈ”

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလူင်းမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႆႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉဢဝ် လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇၵေႃႈ လႆႈလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ရူတ်ႉၵႃးၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 2 သႅၼ်

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး၊ ထေႃႈလႃႈၵျီႈ လႄႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃးၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO လူင်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁိူၼ်းလႂ်မီးထေႃႈ ၊ ရူတ်ႉၵႃး ၊ ၸၢၵ်ႈထႆၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တၵ်းလႆႈပၼ်ငိုၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်း PNLO  တင်း RCSS

ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

PNLO/PNLA လႄႈ RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS /SSA လႄႈတင်း ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO/PNLA ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2023 ပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ RCSS တႅမ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ Tai Freedom ဝႃႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပဵၼ်ဢၢၼ် ပဵၼ်ဝတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ် ဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်း ၶႂ်ႈဝႃႈတင်းဝၢၼ်ႈ ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပႃတႅပ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁီး ၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ PNLO/PNLA လႄႈ RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉမႃး။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႇၼိူဝ်ႉမႆႈ ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈယူတ်းယႃ။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်သေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ လၢႆလၢႆဝၼ်းၵေႃႈ...

ပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း  PNLO တီႈမွၵ်ႇမႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

ပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း  PNLO  တီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် 1 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS  တင်း  PNLO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် (ၵိူၼ်ႇတူလူင်) ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း...

RCSS တင်း PNLO  ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တင်း PNLO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ် မၢတ်ႉၶျ်မႃး ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵမ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30-31 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်  ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS  တင်း  PNLO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် (ၵိူၼ်ႇတူလူင်) ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ 2...

PNLO လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵိူၼ်ႇတူလူင်( ၵတူးၵျီး) ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ပူၼ်ႉမႃး PNLO လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၾၢႆႇ PNLO...

PNLO/PNLA လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် PNLO/PNLA လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈ ယၢၼ်ႇၵိၼ်း ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵၼ်ႇတူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်တိုၵ်းတႄႉပဵၼ်ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၶႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ငဝ်းလၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်ႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တၢင်းၵၼ်ႇတူးဢွၼ်ႇၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇယွမ်း 200 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း 200 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လူင်းလၢႆး မိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2015 တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆယဝ်ႉ...

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈၸူးမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတေယိုဝ်း RCSS

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ၾၢႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း TBC ပွင်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုဝ်း RCSS ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း TBC ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးတၢင်း ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး TBC ၾၢႆႇတၢင်းမႄႈသၢႆ ၵဵင်းႁၢႆးဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img