Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပဢူဝ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾႆးမႆႈပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 27 လင်

Must read

ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO/PNLA လႄႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽူး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽူး မွၵ်ႈ 30 လင်ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/01/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ၸုမ်း PNLO 5 လမ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ PNLO ဢမ်ႇၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA ၊ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ၽဝ်ၵႃးၶဝ်ၶိုၼ်းသေ ၵူၼ်းသိုၵ်း PNLO လႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ၾႆးမႆႈၵႃးၶဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မႆႈပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 27 လင်ဝႃႈၼႆ။ ၵႃး PNLO ၼၼ်ႉ တၢင်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈၼႆႉ ၼႃႇယၵလူင် ၸုမ်း PNLO ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႆႉဝႃႈ – ၵွၼ်ႇၼႃႈတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈတႃႇၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၼႆသေ ႁွင်ႉဢဝ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် PNLO ၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇတီႈတပ်ႉၶဝ်တီႈႁူဝ်ပူင်း။ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငိၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ်ၼႆသေယိုဝ်းၵၼ်။ 1 ။ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းမူႇၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသပ်းလႅင်းၼေယူႇၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ ႁူႉဝႃႈတေသုမ်းယူႇၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းတၢင်းတႂ်ၵေႃႈ ၽဝ်ပႅတ်ႈသေယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ PNLO မီးပေႃႇလသီႇၶိုၵ်ႉတွၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈPNLO သေတေဢမ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၽႂ်ၸုမ်းလႂ်။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးၵေႃႈ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ PNLO ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။ PNLO တေၶတ်းၸႂ်ႁူၺ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်လႄႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၊ ႁႂ်ႈထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းႁႅင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႆႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်တေႃႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/01/2024 ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ PNLO ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈၵႃးတၢင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉ လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽူးပႃး။ မႆႈၵႂႃႇ 27 လင်။ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇသဝ်းဝႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇပူၵ်းပွင်ႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸယၽ လႄႈ လုၵ်ႈသိုၵ်းမႃး ႁွင်ႉဢဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶုၼ်ႇမိၼ်းတဵင်းလႄႈ ၶုၼ်ႇတဵၵ်ႉထိ ၊ ၶုၼ်ႇလႃႉဝိၼ်း ၸိူဝ်းမီးတီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် PNLO တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉၵႂႃႇ ။ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်သေ ဝၼ်းတီႈ 22 ၵၢင်ၼႂ်ပွႆႇမႃးၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ NCA တႄႉတေဢမ်ႇလူႉ – ၾၢႆႇ PNLO လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

PNLO ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၵၼ်ဝႆႉတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသေ ပဵၼ်ၸုမ်းၵၼ်ၵႆႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း