Friday, March 1, 2024

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တေၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းပၢႆႈတပ်ႉတီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼၼ်ႉ ပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/01/2024 ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ဢၢၼ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်း ပၢႆႈတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢင်းၶိူင်ႈမိၼ်လႅၼ်ႈ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် လႅင်ႊပုၺ်ႊ တီႈၸႄႈမိူင်းမီႊၸူဝ်ႊရမ်ႊ ။

ၶိူင်ႈမိၼ်လမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶီႇၵႂႃႇၸွမ်း 14 ၵေႃႉ(ပႃးၵူၼ်းၶပ်းၶိူင်ႈမိၼ်) ၊ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် လႅင်ႊပုၺ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ 19 မိၼိတ်ႉ ။ ၽွင်းလူင်းထိုင်လိၼ်သေ လႅၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶိူင်ႈမိၼ် တေၵႂႃႇၸွတ်ႇၼၼ်ႉ ပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢင်း၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 8 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း၊ ၵူၼ်းၶပ်းၶိူင်ႈမိၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၶိူင်ႈမိၼ် 6 ၵေႃႉလွတ်ႈၽေး။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 17/01/2024 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတင်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇယူႇတၢင်းမိူင်းၶျၢင်းလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ-ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၼၼ်ႉ ပၢႆႈတပ်ႉ 276 ၵေႃႉၶဝ်ႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈမိူင်းမီႊၸူဝ်ႊရမ်ႊ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ။ ဢိင်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 ၸိုင်ႈမိူင်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ၶိုၼ်းသူင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 22/01/2024 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ 184 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉတေသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းထႅင်ႈ 92 ၵေႃႉလႄႈၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉဢၢၼ်းၵႂႃႇႁပ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵႂႃႇပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်းပႅတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း