Saturday, December 2, 2023

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်း PNLO  တင်း RCSS

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၸုမ်းႁဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၸွမ်း ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၼႆ လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းပဢူဝ်း 5 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၼ်ပႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တီႈပုမ်မၼ်းႁေ မၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၾၢႆႇႁဝ်း ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူတ်းယႃပၼ်ဝႆႉယူႇ။ ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတႆးႁေ ပဢူဝ်းႁေ လေႃးၵၼ်ယူႇဝႆႉ။ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးၺွပ်းၼႆ တိုၵ်ႉတွင်ႈထၢမ်ၶဝ်ဝႆႉယူႇ” –  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ပႆႇႁတ်းယူႇတီႈႁိူၼ်းတီႈယေး တိုၵ်ႉလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈယူႇဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေးၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ယူႇၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းယူတ်းယႃပၼ်ၶဝ်ၶႅၼ်းယဝ်ႉၼႆ တေၶိုၼ်းပွႆႇၶဝ်မိူဝ်း လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇ။ၵူၺ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ႁွင်ႉဝႆႉၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶုၼ်ႇမိၼ်းတဵင်း ၾၢႆႇ PNLO သေတႃႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉတွပ်ႇသင်။

ၸုမ်းသိုၵ်း PNLO/PNLA တင်း RCSS ၼႆႉ ၾၢႆႇပႃႈၼိူဝ်တႄႉ မီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ႉလႅင်းၵၼ်ယူႇသေတႃႉ လုၵ်ႈၸုမ်းၾၢႆႇတႂ်ႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶႅင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးတေလၢတ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၼႆ တေမီးယူႇ 2 တွၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၾၢႆႇပႃႈၼိူဝ် ၶဝ်တႄႉ မီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်လူင်ႉလႅင်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ယူႇလူး။ ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၾၢႆႇတၢင်းတႂ်ႈမၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈၵၼ် မႃးမႃးငွႆးယိုဝ်း တပ်ႉၸုမ်းႁဝ်းႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း PNLO တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်း PNLO တင်း RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉသေ ၶဝ်ႈပဵၼ်ပႃးလုၵ်ႈၸုမ်း PPST။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17-18/5/2023 ၼႆႉၵေႃႈ PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉ တင်း ၸုမ်း NSPNC ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း