Monday, May 20, 2024

ၽူႈၼမ်းပဢူဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီသေ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇၼိမ်လႄႈ ပီၼႆႉ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝႃႈၼႆ။  

ၶုၼ်ႇမျိၼ်ႉထုၼ်း ၽူႈၼမ်း  PNLO – PNFC လၢတ်ႈဝႃႈ – “တေပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်း တေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တေႃႇပေႃးမူၺ်ႉႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃလႆႈတင်းမူတ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပဢူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈၸဵဝ်းထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆသေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႊသီႊၾႅတ်ႊတရႄႊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း၊ တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၶွမ်ႇမတီႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ပႃႇတီႇ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင်၊ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ၶွင်ႊသီႊၵိူဝ်းၵုမ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႇမျိၼ်ႉထုၼ်း PNFC လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇၸၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းပဢူဝ်း ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇၼႆၼၼ်ႉႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃယဝ်ႉလႄႈ ၸၢဝ်းပဢူဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉတူဝ်သေ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၽႂ်းၽႂ်းယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း