Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼၢင်းယိင်း တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵဵပ်းပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼုမ်ႇယိင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း 5 ႁဵင် ၵေႃႉ – ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉၼမ်ႉ၊ တပ်ႉလူမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇၵဵပ်းပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼုမ်ႇယိင်းထႅင်ႈတႃႇ ၾိုၵ်းပၼ်ၵၢၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်း (ၵၢၼ်ၸႆး) ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းမီးဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 18 ပီ ထိုင် 25 ပီၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေတႄႇၾိုၵ်းပၼ်ၵၢၼ် ၼႂ်း လိူၼ်မေႊ တေထိုင်ၼႆႉ။ တႃႇတေၾိုၵ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၵ်းပိူင် ၵဵပ်းသိုၵ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပႃးဝႆႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယိင်းတင်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ တႄႇၸႂ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈပဵၼ်တင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပႆႇၵဵပ်းပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼၢင်းယိင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဵမ်ၸၢႆးလႄႈယိင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉတၢင်းၵႂႃႇၵေႃႈ မီးၼမ်။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း