Monday, May 29, 2023

PNLO လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵိူၼ်ႇတူလူင်( ၵတူးၵျီး) ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ပူၼ်ႉမႃး PNLO လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၾၢႆႇ PNLO ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ မႅၼ်ႈတႄႉ ၊ ၾၢႆႇ RCSS တႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။

- Subscription -

“ သၢႆသိုၵ်း RCSS  လႄႈ ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁဝ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉဢေႃႈ ။ ၾၢႆႇၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈၸွင်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၼႆ”- ၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း PNLO ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

PNLO လႄႈ  RCSS ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA  တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉတင်းသွင်ၸုမ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းပဵၼ်ပႃးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST တင်း 2 ၸုမ်း။ ပိူင်လူင် ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၵေႃႉ 2 ၵမ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း