Monday, June 17, 2024

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  3 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

Must read

သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မဵဝ်ႉသူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေဢဝ်ၵွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ။

သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢၼ်ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် တီႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/10/2022 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းပႃးထႅင်ႈလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။

- Subscription -

“ၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸုမ်းၶဝ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉသေပေႃႉထုပ်ႉ ၊ ဢဝ်ငုၵ်းၵွင်ႈသွင်ႉသႂ်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉပိတ်ႉတၢပ်ႇလႄႈ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မႂ်ႁူမၼ်းသိၵ်ႇၶၢတ်ႇၵႂႃႇ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၶႅၼ်ႁၢၵ်းၵႂႃႇ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၶဝ်ယွၼ်းငိုၼ်း 15 သႅၼ်ပျႃး။ ဢမ်ႇပၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼႆဢေႃႈ။ ” – ၵူၼ်းၼုမ်ႇလွၵ်းၸွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉတီႉၺွပ်းယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁၢမ်ႈယူႇသေတႃႉ ၸုမ်း PNO ဝႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇတင်းၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

“တီႈတႄႉမၼ်းပေႃးၶဝ်ၶႂ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ ၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇလၢတ်ႈၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၶႃႈလူး။ တလဵဝ်ၶဝ်သမ်ႉၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ႁဵတ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁၢမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။ ပိူၼ်ႈပိုတ်ႇထွမ်ႇတြႃးယူႇႁင်းပိူၼ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈၶဝ်ယင်းႁွင်ႉလႃႇပႃးထႅင်ႈႁေလူးၵွၼ်ႇ” – ၵူၼ်းလွၵ်းၸွၵ်ႇၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းၸူး သိုၵ်း PNO ယူႇၵေႃႈ ၵပ်းဢမ်ႇလႆႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်း PNO ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉသူဝ်း ဢမ်ႇႁတ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်းၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တင်းယူႇ တင်းၵူဝ် ယူႇၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

.

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း