Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈတႅင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 3 တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈတႅင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမေႃႈၼမ်ႉၵတ်း( ယေႇၶျၢၼ်းဢူဝ်း) ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသၢမ်ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈတႅင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 3 တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် (ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) 13/10/2022

ၵေႃႉတၢႆထင်တီႈပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉတႄႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ ဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

“ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ။ ၸုမ်းမႃးတႅင်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃယူႇ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈသူင်ႇႁူင်းယႃယဝ်ႉ”- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၸဵပ်းမႆႈၶႆႈၼၢဝ် ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈတႅင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 3 တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် (ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) 13/10/2022

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းသေမႃးႁိုၵ်ႉသႂ်ႇၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ။ မီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈၶဝ်ႈတႅင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

 ၽွင်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်ၼႆႉမီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၶႃႈႁႅမ်ပၢတ်ႇၶေႃး ၵူၼ်းလဵင်ႉၵႆႇ တၢႆၸွမ်းၵၼ်မူတ်းတင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 5 ၵေႃႉ။ လွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယင်းပႆႇတီႉလႆႈၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်တႅင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ လွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ လွင်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ မီးၵူႈတီႈ ၵူႈဝဵင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႅတ်ႇၶႄလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း