Monday, June 5, 2023

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆပူၺ်ၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်)  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပွႆႇပူၺ် တၢႆၶႅင်ဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 2 လၵ်း။

ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႈ ဢႃယု 40 ၼႆ့ဢေႃႈ တၢႆယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းၼၼ့်ၼေႈ ။မီးၵူၼ်းမႃးလၢတ်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်သေ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်သမ့်မႃး လၢတ်ႈႁဝ်း တႃႇၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆမႃး။ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးတွင်ႈမႃးထၢမ်ႁႃၵူၼ်းတၢႆၶႃႈလူင်။ ၶူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၼုင်ႈ ယူဝ်တေၸပ်းၵတ်းသေ တၢႆၶႃႈယူဝ့်။တၢင်းႁဝ်းၼႆ့ ၵတ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်။တူၺ်းတႄ့ လႅပ်ႈဢမ်ႇမီးပီႈမီးၼွင့်ၶႃႈၼေႈ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တၢႆၶၢင်ႈတၢင်းၼႆႉပဵၼ်တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈယေႇၶျၢၼ်းဢူဝ်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၾၢႆႇလင် ႁူင်းႁဵၼ်း V.E.A သဵၼ်ႈတၢင်း သွင်းတၸိၼ်ႇ ၵႆၵၼ်တၢင်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ 2 လၵ်း။

ၼႂ်း 2 ပီၼႆႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီး တီႈယူႇတီႈၼွၼ်း ၼမ်ႁႅင်း ။  ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၽႄႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈ ၼမ်မႃးသေ ၽူႈလၵ့်ၸၵ့်ၶုတ်ႈၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် ။ ၵူၼ်းၸပ်းယိၼ့်ယႃႈ  တၢႆၶၢင်ႈတၢင်းၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ၵႆႉမီးၶိူဝ်းယႂ်း။

ၼႂ်းပီ 2022 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉတၢႆၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမီးဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မူႇၸေႊ(နှလုံးလှ လူမှုကူညီရေး) လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ -“ ၼႂ်းမူႇၸေႊ ၼႆ့ ၵူၼ်းတၢႆၶၢင်ႈတၢင်း ၵႆႉမီးၼႃႇယဝ်ႉတလဵဝ်။ၵမ်ႈၼမ်တႄ့ ၵိၼ်လဝ်ႈၵိၼ်ယႃႈ ၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸပ်းၵတ်းသေတၢႆလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ်။   ၶီႈယႃႈၶီႈၾိၼ်ႇမၢင်ၵေႃ့  ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်မီး ဢႁႃႇရ ၊ ႁႅင်းၶၢတ်ႇသေ တၢႆပႅတ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈမီး ”-ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း