Thursday, June 20, 2024

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ

Must read

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ( ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆႁင်းၵူၺ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ့်လူင် 12  ဝၢၼ်ႈယေႇၶျၢၼ်းဢူဝ်း(ၸၢၼ်း) ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၸၢႆး။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တီႈႁိူၼ်းၶဝ်ၵွႆးဢေႃႈၼၼ့် ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ တိုၵ့်တေပူၼ့်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်း  ။ ႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢေႃႈၼၼ့် ။ၶဝ်ႁဵတ်းၶဝ်ႈသွႆးၶၢႆ ၼႆၼေႈ ။မိူဝ်ႈမၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးၼၼ့် တေလႅပ်ႈမီးမွၵ်ႈ 3 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ။  ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် တိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတႂ်ႈလၢင်ႈၼၼ့်ၼႆလူး။ ထၢတ်ႈၸႂ်တူၵ်းႁိုဝ်သင်ႁိုဝ်ၶႃႈယူဝ်ႉ။ဢမ်ႇႁူႉလႆႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉဢၼ် ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ ၸူဝ်းထႅၵ့်ဢူး ဢႃယု 23 ပီ၊ ၸုမ်းၾၢႆႇၸွႆႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်ထိုင်ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၵူတ်ႇထတ်းလီငၢမ်းသေ တေပူၼ့်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈၼႆ့တႄ့ ၵႆ့မီးဢေႃႈ ၵူၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆၵွႆးႁဵတ်းၼႆ။မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ သွင်ၵေႃႉ ၵႆ့မီးယူႇ။ ယွၼ့်သင်ၼႆတႄ့ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈတႅတ်ႈတေႃး” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶႃႈတူဝ်တၢႆၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ် ထၢတ်ႈၸႂ်တူၵ်းယွၼ်ႉ လုတ်ႈႁၢမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး၊ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း၊ လုတ်ႈႁၢမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉတင်းႁၵ်ႉတင်းပႅင်းလွင်ႈမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ့်မႃးၼႆ့ၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈ ပွၵ့် 8 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း