Thursday, July 18, 2024

ၶႅၵ်ႇၼွၼ်းႁူင်းႁႅမ်း ယွၼ်းယိုမ်ၸႂ်ႉမိုဝ်းထိုဝ်ၼႆသေ ၸၵ်ႉလႅၼ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ မႃးလိုဝ်ႈၼွၼ်း တီႈႁူင်းသဝ်း ( တည်းခိုခန်း) ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တီႈၼိုင်ႈ ယွၼ်းႁိမ်ၾူၼ်း (မိုဝ်းထိုဝ်) ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းသဝ်း ဝႃႈလူဝ်ႇၵပ်းၾူၼ်းၼႆသေ လၵ်ႉဢဝ်ၾူၼ်းပၢႆႈပႅတ်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၾူၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 370,000 ပျႃး။

Photo by – SHAN/ ႁၢင်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽူႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၶဝ်မႃးလိုဝ်ႈႁူင်းသဝ်းၼႆႉ မီး 3 ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးပၼ်ၵႃႈလိုဝ်ႈသဝ်းၶဝ် 1 ၶိုၼ်းၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း သွင်ၵေႃႉၼႆႉ မႃးယွၼ်းႁိမ်ၾူၼ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းႁႅမ်းၼႆႉသေဝႃႈ တေၵပ်းၾူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးၸၢႆႇပၼ်ၵႃႈလိုဝ်ႈသဝ်းၼႆသေ လၵ်ႉဢဝ်ၾူၼ်းၼၼ်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် ႁဵတ်းၵႅင်ႈလၢတ်ႈၾူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းသဝ်းၼႆႉ သမ်ႉၵႂႃႇတူၺ်း လုၵ်ႈၼႂ်းႁွင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈၼႆသေ ၽိူဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၾူၼ်းၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းသဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾူၼ်းသႅၼ်း Oppo သိုဝ်ႉမႃးပႆႇႁိုင် တေမီးမွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 370,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းမၢႆၾၢင်ၶဝ် ယိုၼ်ႈဝႆႉတီႈႁူင်းသဝ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလွႆၶေႃ ၸႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် ဝႃႈၼႆ။

“တီႈမၢႆၾၢင် ၽိုၼ်မိူၼ် (မိတ်ႉတူႇ) ဢၼ်ၶဝ်မႃးယိုၼ်ႈဝႆႉတီႈႁူင်းသဝ်းၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ။ ၵူၺ်း ၵႃႈ တီႈ ၼႂ်းၽိုၼ်မိူၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ တူဝ်တႄႉၶဝ် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တင်းႁၢင်ႈၾၢင်ၶဝ် ပိူၼ်ႈၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇ။ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃး။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးယိုၼ်ႈဝႆႉ ၽိုၼ်မိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ဢၼ်တု(ပွမ်) ၵူၺ်း” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင် လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ်ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈၽြႃးလေးသူႇ ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပႃး ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ လင်ႁႅင်းထိုင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းလပ်းလီ မႃးၸမ်လိူၼ် ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈပဵၼ်ပိူင် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းတေၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽွၼ်းယွၼ်ႈ ပၢင် တေႃႇလွင်းၼႆႉၵေႃႈ တေပႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် တၢင်းထုင်ႉပဵင်း မႃးလူႇၶၢမ်ႇ၊ မႃးၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၼမ်ၼႃႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢီႈသင် ၵူၼ်းလီႁႃႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ယႃႇပေပၼ်မႃး ပေႃးဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၸိုင် ၶဝ်တေယၢမ်ႈ တေႃးမႃးၶၢႆ လူႇၶၢမ်ႇယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီၼႆႉ တင်ႈၸႂ် ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လိူင်ႇၽႄႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃး လိူဝ်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း