Saturday, June 22, 2024

PNLO/PNLA လႄႈ RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS /SSA လႄႈတင်း ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO/PNLA ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 20/05/2023 ပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။

- Subscription -

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ RCSS တႅမ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ Tai Freedom ဝႃႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း ငွႆးယိုဝ်းလႄႈၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

Photo from Tai Freedom Website- ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ PNLO/PNLA ဢၼ် RCSS/SSA တီႉလႆႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

သိုၵ်းပဢူဝ်း ၵႆႉငွႆးယိုဝ်းလႄႈၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈၶဝ်မႃးငွႆးယိုဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတူဝ်တၢႆ PNLA 5 ၵေႃႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်တင်းၼမ် ”တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇၾၢႆႇတၢင်း PNLO/PNLA ၵေႃႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၶၢဝ်ႇ PNLO Info ၶဝ်ဝႃႈ RCSS/SSA ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ်လႄႈၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၾၢႆႇRCSS/SSA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 100 ၶဝ်ႈယိုဝ်းပၢင်သဝ်းႁဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ ယင်းပၢႆထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ” ဝႃႈၼႆ။

Photo PNLO Info -ႁၢင်ႈသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA/PNLO

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA တႃႇတွင်ႈထၢမ် ၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶုၼ်ႇမိၼ်းတဵင်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PNLO/PNLA ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉတွပ်ႇပၼ်။

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉမႃး PNLO/PNLA လႄႈ RCSS/SSA ၼႆႉၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယင်းၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး။

သိုၵ်းတင်း 2 ၸုမ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း