Friday, March 1, 2024

သိုၵ်း PNLA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 တီႈ

Must read

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ် ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈၼမ်။

- Subscription -

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉ PNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင် တိုၵ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မီးလွင်ႈတႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇၶဝ်ထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ လွင်ႈယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃး ဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 22/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တိူဝ်ႉပႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈမေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉ ၶမယ 424 လႄႈ 423 ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၶီႇၵႃးသိုၵ်းၶဝ်သေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ယူႇသၢပ်ႇဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဢွၼ်ၵၢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမူၵ်ႈသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးၼမ်။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ယေးငိုၼ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း၊ ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း