Tuesday, October 3, 2023

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈၸူးမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတေယိုဝ်း RCSS

Must read

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ၾၢႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း TBC ပွင်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုဝ်း RCSS ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း RCSS

ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း TBC ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးတၢင်း ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး TBC ၾၢႆႇတၢင်းမႄႈသၢႆ ၵဵင်းႁၢႆးဝႃႈ ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵဵင်းမႂ်ႇ၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်းထႆး မႅၼ်ႊၼေႇၵျိူဝ်ႊဢွၼ်ႊလၢႆး ႁၢႆးငၢၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/3/2021 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းတေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢမ်ႇႁပ်ႉတွပ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သေတႃႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း RCSS/SSA ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်လၢၵ်ႇလၢႆး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇ RCSS/SSA တႄႉ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသေႇယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ယင်းတႅမ်ႈပႃးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း လွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ လွႆသၼ်ၸူႉ/လွႆသၢမ်သိပ်း၊ လွႆလမ်၊ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ပႃးၸဵမ်လွႆတႆးလႅင်း တပ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/3/2021 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈ CNN, Reuter – ဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တေႃႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸိုင် ယူႇတီႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ တေဢမ်ႇၼင်ႈ တူၺ်းလၢႆလၢႆယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2011 ၊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2012 သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸွမ်းသိုၵ်းယၢင်း KNU, DKBA, KNLA-PC၊ သိုၵ်းၶျၢင်း CNF၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ALP၊ တင်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO, သိုၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ABSDF မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်။

ၶွမ်ႊမတီႊ လႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ 3 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ – ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း TBC: Thai-Myanmar township border committee ၊ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ/ပိုၼ်ႉတီႈ Regional Border Committee (RBC) ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဢၼ်သုင်လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၽူႈၼမ်း သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း