Monday, May 20, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်း RCSS/SSA ၵိုတ်းတိုၵ်း ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလေႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်း 300 ပွၵ်ႈ

Must read

တင်ႈတႄႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တေႃႇ ထိုင်ပၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်းလႄႈ  သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်း 300 ပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

Image: ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မိူဝ်ႈပီ 2015

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 5 ပီ၊ ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင် မီးမႃး 9 ပီ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 292 ပွၵ်ႈ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸူဝ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇ တိုၵ်း RCSS ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း NCA မႃးၸွမ်းၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်းၸူး RCSS/SSA မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/12/2015 ။ ၼႂ်းပီ 2016 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 7 ပွၵ်ႈ၊ 2017 သမ်ႉ 15 ပွၵ်ႈ၊ 2018 သမ်ႉ 24 ပွၵ်ႈ၊ 2019 သမ်ႉ 11 ပွၵ်ႈ လႄႈ 2020 ၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 60 ပွၵ်ႈ။ ပႆႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းမူတ်း 20 ပွၵ်ႈ၊ ပၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း/ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၵႄႈပီ 2011 တေႃႇ 2015 သမ်ႉ 172 ပွၵ်ႈ။

ၸူဝ်ႈ RCSS/SSA ၵိုတ်းတိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇ တိုၵ်း ၼမ်တီႈသုတ်း ၼႂ်းပီ 2018 တင်း 2020 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၸိင်ႇၺုၼ်ႉ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သၢမ်ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈပႆႇၵိုတ်းတိုၵ်းတႄႉ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇသူႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်ႇတႄႉ လႆႈဢုမ်ႈသၢႆၸႂ်ႁႃတၢင်းပၢႆႈယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇႁူႉ ၸၵ်းလွင်ႈ ဢရသႃႇ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်သေဢိတ်းၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2015 ၼၼ်ႉမီး (1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၊ (2) ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO၊ (3) တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF ၊ (4) တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ ABSDF၊ (5) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၊ (6) တပ်ႉသိုၵ်း ယၢင်းသၢင်ႈၽွၼ်းပၢင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ  DKBA  ၊ (7) တပ်ႉသိုၵ်း ပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်  KNLA-PC  လႄႈတင်း (8) ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ALP ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 13/2/2018  သမ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လႃးႁူႇ LDU လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA  ထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း။ ယၢမ်း လဵဝ် ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီး 10 ၸုမ်း။ ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈ မီး 10 ၸုမ်းပၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း