Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

SSA

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်းထိုင် 9:30 မူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP  ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ 1...

တီႈမႃးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA

ၵေႃႇၵဝ်ႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်မႃးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၼႆႉ ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၼွႆႉ(သေႃးယၼ်တ) ဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈႁၵ်ႉ ၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃႇၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ တီႈသူပ်းၼမ်ႉၵျွတ်ႈ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ 1958 ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉမီးလၵ်းၵၢၼ် မီးပၵ်းပိူင်လႄႈယိူင်းဢၢၼ်း ၼႆ သေ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁ်ႂႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မွင်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆး  ပူၼ်ႉတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတပ်ႉပၢင်မႂ်ႇသုင်သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉ RCSS ယၢမ်းမၢႆ 1 သၼ်လွႆလမ်

ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ မႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်းမႂ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး - ထႆး ပဵၼ်လၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉယၢမ်းမၢႆ 11 ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် ယၢၼ်လႅၼ်လိၼ်ထႆး...

တႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး 6,000 ပၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလုၵ်းထႅင်ႉလုၵ်းပဵမ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈထႆးဝႃႈ တေႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၵူႈတီႈ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 6 ႁဵင်ပၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း လုၵ်းထႅင်ႉ လုၵ်းပဵမ်ႇ - တႃႇဝႄႈ ၽေးပၢင်တိုၵ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈႁေႃႈ ၶႃႈႁႅမ် ၽွင်းပီ 1996-97...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လၢႆၸၼ်ႉၸွမ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တႅမ်ႈထွင်ၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 2 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၵူၼ်းဢမ်ႇ ႁူႉၾၢႆႇဢဝ်မၢၵ်ႇဝိုတ်ႉထိုမ်ႈသႂ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ႇ RCSS ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 9 တိုဝ်ႉလႅင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်ၼႆႉ 6 မူင်း...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼမ်

RCSS တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈသီႇပေႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတင်းၼမ် ႁွင်ႈၵၢၼ် RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း 4 တပ်ႉၵွင် ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် 60 MM ပိုတ်းယိုဝ်း တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းတႆးၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း 3 တပ်ႉၵွင် ၶလယ 22 ၊ ၶလယ 243 လႄႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ႁေႃႈၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ - လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/1/2021 ၼႆႉမႃး မီးသိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢႆပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇသေ ၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လႆႈႁၼ် ၸုမ်း EAOs ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း မၢင်ၸုမ်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် ၼႆႉထိူင်းထိူဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၶမ်၊...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုင်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တူင်ႇတၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၼႆႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မူၵ်းငွႆးဝႆႉ ယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ...

ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ SSPP/SSA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်း

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းသူႈ ၵေးသီး မိူင်းယႂ် 4 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁွတ်ႈထိုင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ SSPP/SSA တေၶတ်းၸႂ် ငိူင်ႉဝႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၵေႃလိၵ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်းမူႇၸေႊ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ် လႆႈ 300 သႅၼ် ဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ တူင်ႉၼိုင် ႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပျႃးသေ ဢဝ်သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img