Tuesday, June 25, 2024

ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ SSPP/SSA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်း

Must read

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းသူႈ ၵေးသီး မိူင်းယႂ် 4 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁွတ်ႈထိုင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ SSPP/SSA တေၶတ်းၸႂ် ငိူင်ႉဝႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 တေမႃးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၼႆသေ ဢမ်ႇၵႃး ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုမ်းၵမ် SSPP/SSA တေဢမ်ႇၺႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၽွင်းၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်တိုၵ်းပေႃးတေ ဢမ်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈ ၾၢင်ႉသတိဝႆႉတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁၢမ်ႈသင်ၶႃႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner- ဝၢၼ်ႈသေႃႉ

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ – ဝႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆလႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်းၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၸၢင်၊ ၸႄႈဝဵင်း ၵေးသီး၊ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် တင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်းၾၢၵ်ႇၼိုင်ႈ။

“မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈလီ၊ တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈလီ၊ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁႄႉဢမ်ႇႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸုၵ်းၾၢႆႇလႂ်ၾၢႆႇၼၼ်ႉမႃးသေပွၵ်ႈၶႃႈ။ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈ ဢဝ်ႁင်းၶဝ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၵူၺ်း” – ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်သႅင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းဝႆႉ။ ယွၼ်ႉၵေႃႇတင်ႈ ၸုမ်းၼႆႉသေ ၽူႈၼမ်းတႆး 9 ၸဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ လူင် SSPP/SSA ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 106 ပီ၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်း 93 ပီ၊ ၸၢႆးၼုတ်း 85 ပီ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ၊ ၸၢႆးၺီႇၺီႇမူဝ်း၊ ၸၢႆးမဵဝ်းဝိၼ်းထုၼ်း၊ ၶူးမျိၼ်ႉတၢၼ်း (တၢႆၼႂ်းၶွၵ်ႈ/တၢၼ်ႇတွႆး)၊ ဢူးထုၼ်းၺူဝ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 75 ပီ ၵူႈၵေႃႉ။ တၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 7 ပီ ပၢႆ သေ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2012 ၼၼ်ႉၶိုၼ်းမူတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း