Wednesday, July 17, 2024

ၵႃးႁႃသဵင် ပႃႇတီႇပဢူဝ်ႊ ပိၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

Must read

ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇႁႃသဵင် ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇၸူးတၢင်း ဝဵင်းဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇပိၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶီႇၵႃး လူႉတၢႆ ၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ။

ရူတ်ႉၵႃးပႃႇတီႇပဢူဝ်း ပိၼ်ႈၶွမ်ႈၽွင်းၵႂႃႇႁႃသဵင် တၢႆ 3 မၢတ်ႇၸဵပ်း 4

  ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး  သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပ ဢူဝ်း (PNO) လႆႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၵႃးတႅၵ်ႇ၊ ရူတ်ႉၵႃးႁႃသဵင်ပိၼ်ႈၶွမ်ႈၸွမ်းတၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ လႆႈ လူႉတၢႆ ထင်တီႈၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုင်းၸၢမ်ႇဝိၼ်းမွင်ႇ ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – မၢၵ်ႇၵႃးတၢင်းၾၢႆႇၼႃႈၶဝ်ပွင်ႇသေ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈၵႂႃႇ 2-3 ႁွပ်ႈ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇ ၵုမ်းလႆႈႁႅင်းရူတ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း 7 ၵေႃႉ။ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်း တၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈယဵၼ်သေ ၶပ်းၶိုင်ပူၼ်ႉတူဝ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆတင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း၊ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸွႆႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ပၼ် ပႃႇတီႇ PNO ပဢူဝ်း ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/10/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လုၵ်ႉဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇႁႃသဵင် တၢင်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁဵဝ်း ဢဝ်ၵႃးလိုၼ်ႈလႆလူင်းၼမ်ႉမၢဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းလႆႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ။ ပႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး 5 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁႃတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်းယင်းပႆႇႁၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း