Tuesday, September 26, 2023

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လၢႆၸၼ်ႉၸွမ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တႅမ်ႈထွင်ၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2
တပ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ႁႂ်ႈမေႃဝၢၵ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ၵေႃႇတင်ႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵေႃႇယုမ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် တင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈသိုၵ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ —- ဢၼ်လႆႈ ၶၢမ်ႇတုၵ်ႉၶသမ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ႁဝ်း ၶႃႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁဝ်းၶႃႈ တေၸွႆႈလႆႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ် သိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ
ပေႃးတေၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်မႃး။ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၸုမ်းလဵဝ် မူႇလဵဝ်တႄႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းလီၶႃႈယဝ်ႉ”-
ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈတင်း 2 တပ်ႉသိုၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ။ ႁႂ်ႈတူၺ်းႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ တူၺ်းႁၼ်မိုၼ်ႇသႅၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇဝၢၼ်ႈ တႃႇမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ တႆး ၸၼ်ႉၸွမ် တင်းလူင်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ယူႇ၊ ဢၼ် တႅမ်ႈသူင်ႇၸူး မႃးတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈတႄႉ ပႆႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ် ၵပ်းၸူးတၢင်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇ လႆႈ – တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵပ်းႁႃထႅင်ႈယူႇ ။

လုၵ်ႈႁဵတ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ၸၼ်ႉၸွမ် တၢင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းလူင် ပၢင်လူင်၊ ၸၼ်ႉ ၸွမ်တၢင်းလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းလူင် ၸႄႈၼႃး(မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) ၊ ၵဵင်းတုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ – မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵပ်းႁႃၵၼ် မႃးၵူႈပၢၼ် ပၢၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းလူင် တူဝ်ႈမိူင်း ( မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း