Monday, June 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢႆပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇသေ ၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 2/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လႆႈႁၼ် ၸုမ်း EAOs ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း မၢင်ၸုမ်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် ၼႆႉထိူင်းထိူဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၶမ်၊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ် သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၼႆႉ ၶဝ်မၢပ်ႇၼႄး ၵူၺ်း၊ ၶၢဝ်းၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၶဵင်ႈတေႃႇၵၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဢဝ်ၸုမ်း EAOs ပၢႆႉပႃးၸွမ်းၵူၺ်း။ ယူႇတီႈ RCSS တႄႉ မီးသတိသေ တေဢမ်ႇယဵပ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း လွင်ႈၶဝ်မၢပ်ႇၼႄးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/ SSA တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်း ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄး RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်၊ ႁဵၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ။

ပၢင်ၵုမ် သိုၵ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်း EAO လူင်းလၢႆးမိုဝ်း – ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈပီ 2018

ယွၼ်ႉၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 12  ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇလႆႈယူႇသႃႇ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉ ၵႂႃမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇၶႃႈ လႆႈၵူဝ်ယူႇႁဵတ်းၼၼ်ဢေႃႈ” – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွင်ႉၶၢင်းၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈသီႇ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸိၵ်းၸွမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သုၵ်ႉယုင်ႇဢူၼ်ၵဝ်း ယႃႉၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸွႆႈၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်မႃးယူႇတႃႇသေ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ EAOs ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးRCSS/SSA ႁူမ်ႈ တင်းမူတ်း မီး10 ၸုမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း