Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

KUN

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေပဵၼ်သႅင်ဢေ(ၵိုင်ႇမိူင်း) ႁိုဝ် သႅင်ၶဝ်ႈႁႅင်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း

တွၼ်ႈတႃႇ ဝူင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း ဝၼ်းတပ်ႉမတေႃႇ တေပဵၼ် ၼမိၵ်ႈလီပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁဵတ်းမိူၵ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈၸမ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ တႃႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၶိုၼ်မိုဝ်းၶိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ၼင်ႇၵႂၢမ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းၸူၼ်ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ မီးမႃး 50...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢႆပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇသေ ၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လႆႈႁၼ် ၸုမ်း EAOs ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း မၢင်ၸုမ်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် ၼႆႉထိူင်းထိူဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၶမ်၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img