Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၵေႃလိၵ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်းမူႇၸေႊ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ် လႆႈ 300 သႅၼ် ဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ တူင်ႉၼိုင် ႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပျႃးသေ ဢဝ်သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။

Photo ၸုမ်းထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း – မူႇၸေႊ၊ 19 ဝၢၼ်ႈ/မၢၼ်ႈႁဵဝ်း၊ ပၢင်ႇသၢႆး၊ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈငိုၼ်းတွင်းၵၼ် လႆႈၼိူဝ်ႉငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပျႃးသေ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

- Subscription -

ၸၢႆးမျၢတ်ႉဢွင်ႇ မူႇၸေႊ ၽူႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းသိုဝ်ႉၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်း ၼွၼ်း ၵႂႃႇၸွႆႈ တႃႇ 400 ၸုမ်ႇၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်မွၵ်ႈ 100 ထူင်ပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တင်းၼမ် လႆႈတေႃႉၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၸုမ်းသေ ၵႂႃႇၸွႆႈၶႃႈဢေႃႈ တၢင်းၸုမ်းႁဝ်း ၶႃႈတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇ ၸွႆႈတၢင်းလွႆတေး(တွင်ႇထဵၵ်ႈ)၊ ႁူဝ်ၼမ်ႉ၊ ၼွင်သိမ်ႇ၊ ၵွင်းမူးၶၢၼ် လႄႈ ဢုမ်ႁိတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ငိုၼ်းတွင်း ၼိုင်ႈတီႈလႂ် 10 သႅၼ် တေႃႇ 20 သႅၼ်၊ ဢိင်ၼိူဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼမ်ဢေႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈတိုၵ်ႉႁွၼ်ႈထဝ်ႇယူႇၸွမ်းတူင်ႇတၢင်ႇၼၼ်ႉယူႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇၼႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵူႈတီႈတီႈတေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ယဝ်ႉၼႆ ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo ၸုမ်းထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ- လွင်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း 3500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈႁူမ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉၵၼ်  မိူဝ်ႈၽွင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ၽူႈတူင်ႉတိုၼ်ႇၸွႆႈၸၢတ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈငိုၼ်းတွင်းၵၼ်၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ မႃးၸွႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃး ၸၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ဝႆႉယူႇ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ။

RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ တေဢမ်ႇႁႅꧣ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၸုမ်းလႂ် လိူဝ်သေ တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၸုမ်းဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂင်ၸွမ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း