Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁ်ႂႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မွင်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆး  ပူၼ်ႉတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ   လႆႈလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ႁႂ်ႈၶႂ်ႈသိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ သွင်ၸုမ်း ႁႂ်ႈမႃးၸွႆႈ ထႅမ် ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉၽွင်ႈၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ထႅင်ႈၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈ ၸုမ်းလဵဝ် ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ မိူင်းတႆး တေၸၢင်ႈတူၵ်းပဵၼ်တႆး ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၵႂႃႇၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

“သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ သွင်ၸုမ်းပဵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်တႄႉတႄႉၼႆ ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ မိူင်း တႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်မိူင်း ၵွၼ်းၶေႃ ပဵၼ်တႆးႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ၶိုၼ်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈၶေႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ တင်းမုင်ႈမွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ်သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ ဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်းလွင်ႈပူၼ်ႉဢွၵ်ႇတႂ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ မုင်ႈမွင်း သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၶဝ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၼႃႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် သမ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ် ႁဵင်ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ သိုၵ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸႂ်မႃႇၼ ဢၼ်ၶဝ်မီး တေႃႇ ၵၼ်ၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်း ၼင်ႇၵၼ်သေ ၶဝ်ႈၸူးၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ၵွၼ်ႈလဵဝ် မူႇလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေလီၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇၽူဝ်းလူင် ဢႃယု 19 ပီ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ထင်တီႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယူႇၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းသမ်ႉ ၽိူဝ်ႇတေယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ သၢၼ်ၶတ်းတိုၵ်းလိုပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ   သမ်ႉမႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇ ထၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ၊ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးဝၢႆႇၼႃႈမႃးၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး- ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်း သီႇပေႃႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ တူင်ႉၼိုင်မႃး ယဝ်ႉသွင် ပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း