Friday, February 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ

Must read

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း 4 တပ်ႉၵွင် ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။

Photo by – Google Map/ ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈလွႆပၢင်ၶႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် 60 MM ပိုတ်းယိုဝ်း တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်းပၢင်ၶူင်ႉ – ပၢင်ၶႃးထႅင်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ  ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် 60 MM ပိုတ်ႇယိုဝ်း  မိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း တႅၵ်ႇ ပဵၼ်တီႈ ပဵၼ်တီႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈ ႁူႉႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးလီ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 တပ်ႉၵွင် ဢၼ်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း RCSS တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း တေမီး 300 ပၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 9/2/2021 ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း RCSS တီႈ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတုင်။ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 သမ်ႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ သင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇ ဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇ ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ RCSS သေ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ် ဢိၵ်ႇလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈမႃး ပိုတ်ႇ ၼႃႇသိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်းထႅင်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈတေယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆၼၼ်ႉ လီလႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉထႅင်ႈတေႃႇလိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊသဵင်ႈ။ ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်ႇမိုင်ႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽွင်းငမ်းလႄႈ ၶိုင်ၾၢႆႇမၢႆမီႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ သိုဝ်ႇသၢၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တိုၵ်ႉႁၼ်ပဵၼ်ၶိုၼ်းတင်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 ၸုမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း