Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းတႆးၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်။  

Photo by – google/ သိုၵ်း RCSS

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း 3 တပ်ႉၵွင် ၶလယ 22 ၊ ၶလယ 243 လႄႈ ၶမယ 568 ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ     သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။

- Subscription -

ထိုင် မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 60 MM ယိုတ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS  လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝႃး တင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ႁဝ်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပၢင်ၶူင်ႉ ပၢင်ၶႃး လႄႈ မိူင်းတုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် ၼႆႉၵူၺ်း ႁႅင်းၵူၼ်း 100 ပၢႆ ပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်းၸူး RCSS တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ  ။

ဢိင်ၼိူဝ် သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းတင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း RCSS/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် မႃး တင်းမူတ်း 4 ပွၵ်ႈ  ယဝ်ႉ RCSS လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ဝၢႆးယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း