Monday, May 20, 2024

ပၢင်တိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼမ်

Must read

RCSS တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈသီႇပေႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတင်းၼမ် ႁွင်ႈၵၢၼ် RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ။

RCSS/ ႁၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း ၼမ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “လႆႈႁပ်ႉလၢႆးငၢၼ်းတၢင်းတႂ်ႈတၢင်ႇၼႄမႃးတႄႉ လႆႈႁၼ်ပႃးတူဝ် တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈပႃးထႅင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းၶဝ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈ၊ မၢၵ်ႈ RPG ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႅတ်ႈတေႃး မၼ်း တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉလီ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး RCSS ထႅင်ႈတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12:45 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

းႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -“ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း RCSS ထႅင်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၶူင်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် သွင်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၸိုင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit toRCSS/ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တီႉလႆႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/2/2021 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 504 ၊ ၶမယ 568 ၊ ၶလယ 147 ဢဵၼ်ႁႅင်း ၸမ် 400 ပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇထွႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈဝႃႈ ၶဝ်တေၶိုၼ်ႈလေႃႇ တိုၵ်းႁဝ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တေထွႆလုမ်းလုမ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇ ၵၼ်ဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ပႆႇထွႆထွၼ်ပၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း