Thursday, May 23, 2024

TNLA တေၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Must read

သိုၵ်း TNLA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ တမ်းပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 15/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁွင်ႉၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တႃႇမူႇဝၢၼ်ႈ/ ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -
သိုၵ်း TNLA
သိုၵ်း TNLA

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ပူႇၵႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် TNLA ၶဝ် တေလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉၵႂႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁဵတ်းသိုၵ်း၊ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယႃႇယုမ်ႇပိူၼ်ႈငၢႆႈ တီႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းၵၼ် ႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈ တေဢမ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၵူၼ်းမိူင်းသင်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆး မၢၵ်ႇယႂ်ႇလူင်ၶဝ်တႄႉ တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်း TNLA မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ မၢႆးဢၢႆႈယီႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၵဵပ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၢင်ႇၶိူဝ်းမႃးႁဵတ်းသိုၵ်း TNLA လႄႈ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉၵဝ်ႇၵေႃႈ တေ ႁႂ်ႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တႃႉၼေႃႇလိုၼ်း(တာ့နော်လိန်း) ဢၼ် TNLA မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းပၵ်းပိူင် ဢၼ်ၶဝ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ႁွင်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉၼိူဝ်ႉ/ ၵႃႉပႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇယဝ်ႉ – ၵူၼ်းၵႃႉလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇလၢတ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 12/1/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉတဢၢင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်း တႃႉဢၢႆႈၽူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ တေတႄႇပၼ်ႇၵၢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း