Tuesday, May 21, 2024

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ မၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

Must read

ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ 7 ဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉသေ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဝႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈမၢႆမီႈယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 6/3/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႉဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မိူင်းလူင်လႄႈ မိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ဢၼ်ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ 7 ဝဵင်းၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉမၢႆမီႈ ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၽွင်းငမ်းမႃး လွင်ႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မၢႆမီႈၽွင်းငမ်းသိုၵ်းမႃးယူႇလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ လွင်ႈမၢႆမီႈၼႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ဢၼ်ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉ 7 ဝဵင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/3/2024 ၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃး ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ။ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း