Sunday, June 16, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၽႅၼ်တေပုတ်ႈၶၢႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တေမီးၽႅၼ်ပုတ်ႈၶၢႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဝၢႆးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵုမ်းလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းမူႇၸေႊၼမ် သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်လႄႈ ဢမ်ႇပုတ်ႈၶၢႆႉႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းလိူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈမူႇၸေႊ ၵမ်ႈၼမ်ဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းလိူၼ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ။ ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တေမီးၾၢႆႇလဝၵၵူၺ်း တႃႇပိုတ်ႇႁဵတ်းပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢႃယုတဵမ် 10 ၶူပ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇၼမ်ႉၶမ်းတႄႉ ၵိုတ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသေ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“လႆႈႁူႉမႃးတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇယဝ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸႂ်ႉမေႃသွၼ်ၶဝ်ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း တီႈဢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ မေႃသွၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇၵႂႃႇၸိုင် တေထုၵ်ႇပူတ်းပႅတ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ဢမ်ႇၶၢႆႉၸိုင် တေထုၵ်ႇပူတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းလိူၼ် မိူၼ်ၵၼ်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတဢၢင်း ၵုမ်းလႆႈဝႆႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵႂင်ၸႂ်မႆႈၸႂ် ၵၼ်ၶႃႈ ဢေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်းတႄႉ ၸိူဝ်းလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၸၼ်ႉ 7-8-9 ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ် ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ၶႂ်ႈၶၢၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇတေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈတႄႉ လႅပ်ႈတေယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁႅင်းတႄႉဢေႃႈ။ မႆႈၸႂ်တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းမိူဝ်ႈၼႃးၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်း TNLA, MNDAA လႄႈ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႃး တင်းၼမ်လၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၵုၼ်လူင်၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႇၶၢႆလႄႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ မၢၼ်ႈပဵင်းထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း