Saturday, May 25, 2024

မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈယႃႉလုၵ်ႈ

Must read

သၽႃး မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇဢဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းမႄႈမၢၼ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈ ယႃႉလုၵ်ႈ တူၵ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇပႃးၼႂ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 4/3/2024 ၼႆႉ သွင်သၽႃး  မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ၵၢင်ၸႂ် တႃႇဢဝ်ၶေႃႈမၢႆဢၼ်ဝႃႈ ယႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၼႆၼၼ်ႉ သႂ်ႇၼႂ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် – ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သႂ်ႇၶႅပ်း ဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ် မီး 780 ၶႅပ်းသေ ၶႅပ်းသၢၼ်ၶတ်း မီး 72 ၶႅပ်း လႆႈဝႃႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 5 ပုၼ်ႈ 3 ပုၼ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႉ ထႅမ်လႄႈ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ယႃႉလုၵ်ႈ လူၺ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း။ ဝၢႆးတႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉ မီးပၢင်ၼႄၾႆးႁၢင်ႈလီ တီႈႁေႃ သုင် ဢီႊၾႄႊ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ဝႃႈ – My body my choice  တူဝ်ၵဝ် ၵဝ်လိူၵ်ႈ – ၼႆဝႆႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ  ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 တေထိုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ (International Women’s Day) လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၼႆသေ ယူႇတီႈ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇၼႆ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ဢီႊမၼ်ႊၼိဝ်ႊယႄလ်ႊ မႅၵ်ႉၶွၼ်းလၢတ်ႈ –  ၶၢဝ်ႇပီႇပီႇသီႇ ဢိင်ဢဝ် ၶၢဝ်ႇရၢႆႇထိူဝ်ႇသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈမႄႈမၢၼ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈယႃႉလုၵ်ႈတူၵ်းၼႆႉ တီႈမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1975 သေ တႃႉ ၸင်ႇႁႃတေမႃးသႂ်ႇ ၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၶဝ် ယၢမ်းလဵဝ်။ 

လွင်ႈယႃႉလုၵ်ႈတူၵ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈတတ်းမၵ်းဝႆႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မီးၼႂ်းတွင်ႉ 4 လိူၼ်လူင်းတႂ်ႈၵူၺ်း။ ပေႃး မၼ်းယႂ်ႇလိူဝ် 4 လိူၼ်ယဝ်ႉတႄႉ တၵ်းတေလႆႈတူၺ်းပႃးလွင်ႈတၢင်းၵွၼ်ႇ။ သင်ဝႃႈ ၾၢႆႇတၢင်းမေႃယႃ လူင် မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်းၸမ်ပဵၼ် ဢမ်ႇယႃႉဢမ်ႇလႆႈၼႆၸိုင် ၸင်ႇတေလႆႈယႃႉ – မၢႆမီႈမိူင်းၾ ရင်ႇသဵတ်ႈ မီးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း