Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမူႇၸေႊ တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပိုၼ့်တီႈၼႆသေ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈမႃးၼႂ်းၵိဝ်ႇတၢင်းမၢႆ 2 ၊ ၼႂ်းပွၵ့်ၵွင်းမူးတူင်ႈ (၄၅ ကုန်း) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူပ့်ၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၼၼ့် ပဵၼ်ၽႂ် ၊ ယူႇတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ပႆႇမီးၽႂ်ယိုၼ်ယၼ်။

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိူင်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း (မႃႇသျႄႇလေႃး) ဝႆ့ ၊ ဝၢႆးလင် ၵၢင် ၶမ်ႈ 8 မူင်း တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပူၼ့်မႃးၼႆႉ ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယိုဝ်း တၢႆၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။


ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်းၼမ် တူင့်ၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၺႃးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၸူၼ်ႁိမ် ၶႃႈတၢႆၵူၼ်းမိူင်း မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း မႃႇသျႄႇ လေႃး တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၊ ၵုၼ်လူင် ၊ ၼမ့်ၶမ်း ၊ မူႇၸေႊ ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ ၵုင်းၵျၢမ်း လႄႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး။

လိူဝ်ၼၼ့် ၼႂ်းဝၼ်းဢႃးတိတ့် ဝၼ်းတီႈ 3 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ပိူင်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၊ ၼမ့်သၼ်ႇလႄႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈ –  ဢွင်ႈတီႈၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုတ်းၵုမ်းဝႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း