Sunday, April 14, 2024

PSLF/TNLA ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ ဝဵင်းၼမ့်တူႈ

Must read

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA လူမ်ႇယိုဝ်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ယိုတ်းသိပ်းလႆႈတင်းဝဵင်းယဝ့် ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12  ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 324 ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈဝႆ့တီႈ ဝဵင်းၼမ့်တူႈ၊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 ဝၼ်းၽတ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆ့ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ၵုမ်းလႆႈတင်းဝဵင်းယဝ့် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼင်ႇႁိုဝ် ဝဵင်းၼမ့်တူႈ တေဢမ်ႇတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်းၼၼ့် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်ပႃးၶိူင်ႈမိၼ် ၵျႅၵ့်ၾၢႆႇတႃႇ ၊ Y – 12 ၸိူဝ်းၼႆ့ ၸွႆႈယိုဝ်းပႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လိူဝ်ၼၼ့် ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၵျႅၵ့် SU – 30  ဢၼ်မိၼ်ၼႄ ၼႂ်းဝၼ်းတပ့်လူမ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ၵေႃႈ  ဢဝ်ၸႂ့်ယိုဝ်းတိုၵ်းပႃး ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ့်တူႈ တူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇလူ့တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃ့ ၊ လင်ႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်လူ့ၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ့်ႁူဝ်ႁဵင် လႆႈငိူင့်ပၢႆႈၽေးဝႆ့။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း